Novinky

Norma pro revize elektrických instalací
27. 02. 2019
Revize elektrických zařízení se provádějí proto, aby se minimalizovala rizika spojená s jejich provozem a zajistila se bezpečnost osob, zvířat a majetku při jejich provozu.
Pravidelná údržba a revize trafostanice
27. 02. 2019
Trafostanice (dále jen TS) patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, u kterých je potřeba provádět pravidelnou údržbu a revize. Norma ČSN 33 1500 popisuje řád preventivní údržby.
Provoz budov a místní provozní předpisy
27. 02. 2019
V každém provozu je nutné provádět několik druhů revizí a kontrol. Zpravidla minimálně revizi elektrických spotřebičů a kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů. To je ale skutečně jen to nejnutnější minimum.