Provádíme revize vyhrazených technických zařízení tlakových, elektrických a plynových dle zák. 174/1968 Sb.

Zajišťujeme komplexní službu včetně evidence a správy vašich revizí a kontrol, hlídáme (sledujeme ) lhůty revizí a kontrol, o kterých včas a s předstihem zákazníky informujeme.